Množenje polinoma – test

Test u Word formatu preuzmite na linku ispod (nastavni listić).

Množenje polinoma – test

Množenje polinoma – test

Мономи, квадрат бинома, множење полинома, изрази – тест

Резултат теста

1. Izračunaj: (4m+1)(5n-2)=

2. Polinom 3x2-4x4+7x3-1+5x zapisan u standardnom obliku glasi:

3. Izračunaj: (3x-6)(7x+7)

4. Stepen monoma -2x je:

5. Proizvod monoma 5 i binoma 3x+2 je:
6. Pomnoži polinome: (x+7)(x-2)

7. Pomnoži: (2x-3)(2x+3)

8. Pomnoži binome: (2y-1)(y+2)

9. Izračunaj: (b+5)(b+4)=

10. Pomnoži: (a-3)(a+10)
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ