Годишња провера знања из књижевности (8. разред)

Годишња провера знања из књижевности (8. разред)

Сличну проверу у Word формату можете преузети  ОВДЕ

Резултат теста

1. Кад неко пише жалбу, молбу, позив, допис и сл. служиће се функционалним стилом:

2. Ком књижевном роду припада приповетка "Кроз мећаву"?

3. Приказ друштва у Доманићевом делу "Мртво море" је:

4. Препознај стилску фигуру: "Кад устане кука и мотика"

5. Ко је аутор дела "Кроз мећаву"?
6. Дела Данила Киша су:

7. Форма приповедања (означи тачне одговоре):

8. У својој приповеци "Све ће то народ позлатити", Лаза Лазаревић:

9. За који историјски догађај је везана песма "Плава гробница"?

10. Песму "Светли гробови" написо је Јован Јовановић Змај:
11. Одреди књижевну врсту дела "Хајдук Станко".

12. "Горски вијенац" је написао:

13. Означи два књижевна дела које је написо Бранислав Нушић:

14. _________ стил се одликује великим бројем термина. Прецизан је и јасан.

15. Означи дела чији је књижевни род епика:
16. Означи дело чији је књижевна врста приповетка:

17. Народна песма: "Хасанагиница" је социјална приповетка.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ