Glagoli – test (8. razred)

Glagoli – test (8. razred)

Резултат теста

1. Odredi glagolski vid i rod glagola ISPRIČATI? (označi dva odgovora)

2. Odredi glagolski vid i rod glagola UMIVATI SE? (označi dva odgovora)

3. Kako glase infinitivna i prezentska osnova glagola JESTI? (označi dva odgovora)

4. Kako glase infinitivna i prezentska osnova glagola MOĆI? (označi dva odgovora)

5. Označi naziv glagolskog oblika koji ne pripada nizu:
6. Koliko ima neličnih glagolskih oblika?

7. Kako glasi 1. lice jednine aorista glagola VIDETI?

8. Sledeću rečenicu dopunite IMPERATIVOM glagola razbiti: U slučaju opasnosti, molim vas, _______________ staklo!

9. Označi 3. lice jednine prezenta i glagolski prilog sadašnji glagola IĆI.

10. Skuvaću i skuvali smo su:
11. Označi glagol svršenog vida:

12. Označi glagolski oblik koji je glagolsko vreme:

13. Označi rečenicu u kojoj je upotrebljen prelazni glagol:

14. Prepoznaj glagolski oblik upotrebljen u rečenici: Rado bismo sarađivali sa vama.

15. Obeleži primer u kom je naveden radni glagolski pridev:
16. Označi rečenicu u kojoj je glagol upotrebljen u futuru prvom:

17. Označi rečenicu u kojoj je podvučen glagol u futuru drugom.

18. Označi rečenicu u kojoj je glagol upotrebljen u pluskvamperfektu:

19. Glagolski oblici SKAKATI, NAPISAH, SPREMITE SE, RAZUMEM su:

20. Označi primer u kom zapažaš ličan glagolski oblik:
21. Odredi glagolski oblik koji prepoznaješ u sledećem primeru: Juče SMO POSETILI Muzej Nikole Tesle.

22. Označi naziv prezenta upotrebljenog u rečenici: Julijski Alpi se prostiru u Italiji i Sloveniji.

23. Označi rečenicu u kojoj je upotrebljen pripovedački aorist:

24. Označi rečenicu u kojoj je upotrebljen pripovedački prezent:

25. Značenje imperfekta i pluskvamperfekta je:
26. Označi dve rečenice napisane u skladu sa pravopisnim pravilima:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ