Напоредни односи – тест

Напоредни односи – тест

Заменице – тест

Гласови и гласовне промене – тест

Непроменљиве речи и глаголски облици – тест

Резултат теста

1. ЈЕЛЕНА и МИЛАН иду на екскурзију.

2. Летовање је било ЛЕПО, АЛИ ПРЕКРАТКО.

3. Изашао је на ТЕРЕН, АЛИ НИЈЕ ИГРАО КОШАРКУ.

4. Нисам прочитала РОМАН, ВЕЋ ПРИПОВЕТКУ.

5. Супторни однос - везници:
6. Везник за раставни однос је:

7. Не излазим на ТЕРЕН НИТИ ИГРАМ КОШАРКУ.

8. То се десило ЛЕТОС ИЛИ ЈЕСЕНАС.

9. Саставни однос - везници:

10. Изаћи ћу у ГРАД ИЛИ ЋУ ИГРАТИ КОШАРКУ.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ