Непроменљиве речи и глаголски облици – тест

Непроменљиве речи и глаголски облици – тест

Старословенски језик – тест

Глаголска времена и начини – тест

Стилска изражајна средства – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Одабери реченицу у којој је употребљен перфекат.

2. У ком глаголском облику је подвучени глаголски облик: СЕЂАХУ они за столом у тишини.

3. У ком глаголском облику је подвучени глагол: Мислим да ћу то урадити кад БУДУ ОТИШЛИ гости.

4. У ком глаголском облику су глаголи у следећој реченици? Дођох и победих.

5. Одабери везнике (више опција).
6. Изабери неправилно написан футур први.

7. Како гласи радни глаголски придев помоћног глагола БИТИ?

8. Бивши - глагол бити у ком глаголском облику?

9. Изабери глаголе свршеног вида.

10. Одабери прилог за време.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ