Непроменљиве речи и глаголски облици – тест

Непроменљиве речи и глаголски облици – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. У ком глаголском облику је подвучени глагол: Мислим да ћу то урадити кад БУДУ ОТИШЛИ гости.

2. Бивши - глагол бити у ком глаголском облику?

3. У ком глаголском облику су глаголи у следећој реченици? Дођох и победих.

4. Изабери неправилно написан футур први.

5. Одабери прилог за време.

6. Одабери везнике (више опција).

7. Како гласи радни глаголски придев помоћног глагола БИТИ?

8. Изабери глаголе свршеног вида.

9. Одабери реченицу у којој је употребљен перфекат.

10. У ком глаголском облику је подвучени глаголски облик: СЕЂАХУ они за столом у тишини.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ