Sistem čulnih organa čoveka- Test za 7. razred

Sistem čulnih organa čoveka- Test za 7. razred

Sistem organa za varenje – test

Систем органа за размножавање – тест

Систем органа за размножавање – тест

Sistem žlezda sa unutrašnjim lučenjem- Test za 7. razred

1. Uzrok kojeg oboljenja je povišen očni pritisak?

2. U kom delu uha se nalaze slušne koščice?

3. Koji tip draži dovodi do detektovanja dodira, pritiska, bola i zvuka?

4. Kako se naziva deo čula sluha koji se nalazi na granici između spoljašnjeg i srednjeg uha?

5. Da li čulo sluha reaguje na mehaničke draži?
6. Kako se nazivaju ćelije koje registruju sve promene u spoljašnjoj i unutrašnjoj sredini čoveka?

7. Uho se sastoji iz:

8. Šta od navedenog spada u čulne organe kože?

9. Zraci svetlosti se u oku:

10. Gde se nalaze receptori čula sluha?
11. Koji su glavni delovi oka?

12. Sve promene oko nas i u nama koje se registruju posebnim ćelijama nazivaju se:

13. Odlike čula ukusa su:

14. Koliko parova mišića pokreće očnu jabučicu?

15. Gde se nalazi čulo ukusa?
16. U uhu se nalazi čulo:

17. Kako se naziva mesto najjasnijeg vida u oku?

18. Gde se nalaze fotoreceptori oka?

19. Kako se nazivaju čulne ćelije čula vida?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста