Југозападна, Јужна и Југоисточна Азија

Резултат теста

Добро је!
Успешно је било!
Успешно је било!

1. 7. "Ватрени појас Пацифика" јавља се у

2. 2. Пронађи младе веначне планине и обележи их.

3. 8. Монсуни су

4. 5. Западни Гати су

5. 9. Да ли летњи монсун доноси суво време?
6. 6. Шат ел Араб чине две реке. Које су то?

7. 9. Који појмови су везани за Јужну Азију?

8. 3. Низија у долини реке Ганг назива се:

9. 4. Пронађи пустињу:

10. 10. Јава има
11. 1. Обележи појмове који се односе на Југозападну Азију.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ