Југозападна, Јужна и Југоисточна Азија

Резултат теста

Добро је!
Успешно је било!
Успешно је било!

1. 7. "Ватрени појас Пацифика" јавља се у

2. 3. Низија у долини реке Ганг назива се:

3. 8. Монсуни су

4. 9. Да ли летњи монсун доноси суво време?

5. 6. Шат ел Араб чине две реке. Које су то?

6. 1. Обележи појмове који се односе на Југозападну Азију.

7. 2. Пронађи младе веначне планине и обележи их.

8. 4. Пронађи пустињу:

9. 10. Јава има

10. 9. Који појмови су везани за Јужну Азију?

11. 5. Западни Гати су

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ