Хидроксиди и киселине – тест

Резултат теста

1. Шта су хидроксиди?

2. Електролитичка дисоцијација представља процес:

3. Супстанце које у води као негативно наелектрисане јоне дају OH¯ јоне су:

4. Киселинско-базни индикатори за доказивање хидроксидних јона су: (више тачних одговора)

5. Које наведене супстанце припадају базама?
6. Од понуђених дисоцијација, која је тачна?

7. Како киселине електролитички дисосују?

8. Хлороводонична киселина је:

9. Киселински остатак азотне киселине HNO3 је:

10. Зашто се сумпорна и угљена киселина представљају као кисеоничне киселине:
11. Којим везама су повезани атоми у киселинском остатку?

12. У воденим растворима киселина лакмус-хартија мења боју из:

13. Дисоцијацијом настаје:

14. Како се одређује наелектрисање јона киселинског остатка?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ