Život biljke – test (7. razred)

Život biljke – test (7. razred)

Raznovrsnost u carstvu biljaka

Raznovrsnost u carstvu biljaka

Резултат теста

1. Koji proces je prikazan na slici?

2. Izaberi tačne odgovore.

3. Proces izlučivanja vode u vidu vodene pare kroz stome naziva se...

4. Kako alge koje žive u vodi, upijaju vodu?

5. Koji deo korena upija vodu?
6. Čime su bogate ćelije koje grade tkivo za fotosintezu?

7. Izaberi netačan odgovor.

8. Biljke koje imaju dobro razvijeno provodno tkivo nazivaju se:

9. Pogledaj sliku i obeleži netačan iskaze vezan za razmnožavanje mahovina

10. Naša najpoznatija lijana je:
11. Kako se oprašuje visibaba?

12. Kako se zovu stomine ćelije?

13. Kojim brojem je obeležena bespolna generacija kod paprati?

14. Ako su muški i ženski cvetovi na jednom stablu biljka je:

15. Izaberi netačne iskaze
16. Šta su kotiledoni?

17. Koja je zadnja faza klijanja semena?

18. Iz kog dela se razvija klica?

19. Odakle se razvijaju izdanci, listovi i cvetovi?

20. Izaberi tačne iskaze.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ