Jednoćelijske eukarije – test (7.r.)

Jednoćelijske eukarije

1. Kako se razmnožavaju amebe?

2. Trepljari se kreću pomoću:

3. Kako se naziva oblik ''polnog'' razmnožavanja kod trepljara?

4. U kakvoj sredini žive protisti?

5. Kako se hrane protisti?
6. Bičari ______ biti paraziti.

7. Protisti su:

8. Praživotinje imaju ćelijski zid.

9. Amebe ______ stalan oblik tela.

10. Trepljari _______ stalan oblik tela.
11. Ishrana bičara je:

12. Trepljari se razmnožavaju:

13. Protisti ______ organizovano jedro.

14. Alge su heterotrofni organizmi.

15. Trepljari se hrane:
16. Trepljari su:

17. Alge stvaraju oko __% kiseonika na Zemlji.

18. Tri glavna domena su eukarije, arhee i _______.

19. Alge:

20. Amebe mogu biti i paraziti.
21. Amebe se kreću pomoću bičeva.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста