Природне одлике Северне Америке II

Природне одлике Северне Америке II

1. Река Колорадо се улива у Северни ледени океан.

2. Топле морске струје су:

3. Врх Денали је:

4. Највећа пољопривредна површина на свету је:

5. Како се назива први национални парк на свету?

6. Бројем 4 на слици изнад је означено:

7. Најзаслужнији за изградњу хидроцентрале на Нијагариним водопадима био је:

8. У велика језера Северне Америке спадају:

9. Границу између Англоамерике и Латинске Америке представља река:

10. На месту сударања топлих и хладних струја долази до формирања вртложних ветрова:

11. Северна Америка се простире кроз:

12. Прва хидроцентрала на свету је изграђена на Нијагариним водопадима.

13. Сливу Пацифика припада река:

14. Најнижа тачка континента је Долина смрти.

15. Како се називају раседне планине на истоку континента?

16. Који мореуз одваја Северну Америку и Азију?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста