Повратак Карађорђевића- Краљевина Србија 1903.-1912. године

Повратак Карађорђевића- Краљевина Србија 1903.-1912. године

1. На прелазу из XIX у XX век најпознатији научници и уметници у Србији су били:

2. Уставом из 1903. је предвиђено:

3. Највећи број житеља Србије чинило је:

4. Основна привредна грана Краљевине Србије била је:

5. Милутин Миланковић је био познати српски историчар.

6. Један од најзаслужнијих индустријалаца у Србији био је:

7. Ко је обновио власт Карађорђевића?

8. После Пашићевих радикала, најснажнија партија била је:

9. У току Анексионе кризе:

10. Царински рат трајао је:

11. Србија је изашла као победник из Царинског рата.

12. Лаза Лазаревић је био:

13. Србија се у спољној политици окренула силама:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста