Повратак Карађорђевића- Краљевина Србија 1903.-1912. године

Повратак Карађорђевића- Краљевина Србија 1903.-1912. године

1. Основна привредна грана Краљевине Србије била је:

2. На прелазу из XIX у XX век најпознатији научници и уметници у Србији су били:

3. После Пашићевих радикала, најснажнија партија била је:

4. Царински рат трајао је:

5. Лаза Лазаревић је био:
6. У току Анексионе кризе:

7. Уставом из 1903. је предвиђено:

8. Један од најзаслужнијих индустријалаца у Србији био је:

9. Ко је обновио власт Карађорђевића?

10. Милутин Миланковић је био познати српски историчар.
11. Србија се у спољној политици окренула силама:

12. Србија је изашла као победник из Царинског рата.

13. Највећи број житеља Србије чинило је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста