Narodna i autorska poezija – test (7. razred)

Narodna i autorska poezija – test (7. razred)

Служба речи у реченици – тест

Именске речи – тест

Књижевност – тест (7. разред)

Резултат теста

1. Označi tvrdnje koje su tačne:

2. Označi tvrdnje koje su tačne:

3. Kako se naziva stilska figura izgovora čiji se stilski efekat zasniva na ponavljanju istih ili sličnih SAMOGLASNIKA? (O sInOvI mojI sOkOlOvI)

4. U kojoj pesmi se pominje titan Prometej?

5. Napiši naziv stilske figure koju je narodni pevač iskoristio za iskazivanje muka Malog Radojice. (napiši samo naziv te stilske firure, malim slovima)

6. "O sinovi, moji sokolovi, Ne budite srca udovička, No budite srca junačkoga, Ne odajte druga ni jednoga, Ne odajte vi jatake naše Kod kojih smo zime zimovali, Zimovali, blago ostavljali!" Kom književnom rodu pripada ovo delo?

7. Ulaziš u sobu. Suze te već guše. A DVA NAŠA CVETA iz četiri rata U tvome su krilu, obraze ti suše: "Mama, zašto plačeš? Je l' pisao tata?" Podvučena stilska figura zove se:

8. Za koji istorijski događaj je vezana pesma Milutina Bojića "Plava grobnica"?

9. Označi glavni motiv pesme "Dioba Jakšića":

10. Reč LAGUM potiče iz turskog jezika i znači?

11. Šta znači izraz Pirova pobeda?

12. "Grad-Stalaću, da te Bog ubije! Doveo sam tri hiljade vojske, A ne vodim nego pet stotina." Koju formu kazivanja prepoznaješ u ovom odlomku?

13. "Jer proći će mnoga stoleća, k'o pena Što prolazi morem i umre bez znaka, I doći će nova i velika smena, Da dom sjaja stvara na gomili raka". Koju vrstu rime prepoznaješ u sledećim stihovima?

14. Kada se dešava radnja pesme ''Starina Novak i knez Bogosav'' ?

15. Označi pojam koji ne pripada datom nizu:

16. "U mom srcu ponoć. U njoj katkad tinja Mis'o da još živiš, moj predele mladi. Moja lepa zvezda, majka i robinja, Bože! šta li danas u Srbiji radi?" Označi dva prideva koja označavaju raspoloženje lirskog subjekta:

17. Napiši naziv stilske figure koja je česta u narodnoj poeziji: "Mili Bože, čuda golemoga, ja li grmi, ja l’ se zemlja trese, ja se bije more o mramorje, ja se biju na Popina vile? Niti grmi, nit se zemlja trese, ni se bije more o mramorje, ni se biju na Popina vile; već pucaju na Zadru topovi, šenluk čini aga Bećir-aga..."

18. Označi Prijezdina dobra koja su povod njegovog podviga i stradanja:

19. Označi 2 stilske figure koje prepoznaješ u sledećim stihovima: "Morava nas voda odranila, nek Morava voda i sarani".

20. Ko je napisao pesmu "Među svojima"?

21. U kojoj pesmi se javljaju sledeći stihovi? "a kadar sam stići i uteći i na strašnom mestu postojati, ne bojim se nikoga do Boga!"

22. Označi lirsku vrstu sa izrazito tužnim osećanjima:

23. Izbaci uljeza:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ