Deoba ćelija- Test za 7. razred

Deoba ćelija- Test za 7. razred

Тест у Ворд формату преузмите ОВДЕ

Jedro, DNK i geni- Test za 7. razred

Građa ćelije- Test za 7. razred

Резултат теста

1. Ćelijska deoba je značajna za proces regeneracije.

2. Tipovi razmnožavanja su:

3. Karakteristike bespolnog razmnožavanja su:

4. Telesne ćelije ulaze u:

5. Ćelijski ciklus je sastavljen od:
6. U interfazi ćelija:

7. Mitoza je deoba telesnih ćelija u kojoj od jedne ćelije sa diploidnim brojem hromozoma nastaju:

8. Na početku mitotičke ćelijske deobe dolazi do:

9. U mitozi se hromozomi uzdužno dele, sestrinske hromatide se razdvajaju i svaka polovina putuje ka suprotnim polovima.

10. Prva mejotička deoba se još naziva i redukciona zbog toga što:
11. Na kraju mejoze nastaju:

12. Spareni hromozomi po veličini, obliku i funkciji gde jedan potiče od majke, a drugi od oca nazivaju se:

13. Homologi hromozomi se na određenim delovima spajaju kako bi došlo do:

14. U mejozi:

15. Koja od deoba obezbeđuje genetičku različitost ćelija?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ