Jedro, DNK i geni – test za 7. razred

Jedro, DNK i geni- Test za 7. razred

Građa ćelije- Test za 7. razred

Биологија: Грађа ћелије – тест

Резултат теста

1. Gde se nalazi nasledni materijal kod bakterija?

2. Bakterijske ćelije od organela poseduju samo:

3. Ćelije koje nemaju jedro, već nasledni materijal rasut po citoplazmi nazivaju se:

4. U eukariotske organizme ubrajamo:

5. Eritrociti (crvena krvna zrnca) su ćelije koje ne poseduju jedro.
6. Od kojih delova je sastavljeno jedro?

7. Uloga jedarceta je da:

8. Molekul DNK:

9. DNK je skraćenica za:

10. Model strukture DNK su 1953. godine postavili naučnici:
11. Kada ćelija nije u periodu deobe, nasledni materijal se u ćeliji nalazi u obliku:

12. Hromozomi su uočljivi:

13. Hromatide koje pripadaju istom hromozomu i sadrže isti genetički materijal nazivaju se:

14. Hromatide su povezane:

15. Broj hromozoma je stalan i karakterističan za svaku vrstu živog bića i naziva se:
16. Telesne ćelije čoveka imaju:

17. Broj hromozoma je proporcionalan složenosti organizma.

18. Delovi DNK molekula koji nose informacije za stvaranje proteina nazivaju se:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ