Срби под влашћу Османског царства у 19. веку – тест

Срби под влашћу Османског царства у 19. веку – ТЕСТ

Резултат теста

1. Која буна Срба у босни се дешава док у Београдском пашалуку траје Први српски устанак?

2. Босански пашалук је био погранична провинција Османског царства према Аустријској монархији.

3. Пронађи све што се односи на однос централне власти и босанских ага и бегова током 19. века.

4. Под чијим вођством су се босанске аге и бегови побунили на Косову 1831. године?

5. Који члан породице Карађорђевић је учествовао у устанку у Босни који је избио 1875. године?
6. Пронађи све побуне Срба у Босни и Херцеговини током 19. века.

7. Која велика сила је окупирала Босну и Херцеговину 1878. године по одлуци Берлинског конгреса?

8. Хришћански сељаци који су радили на поседима ага и бегова звали су се...

9. Које су све територије спадале у Стару Србију?

10. Турска граница према Аустрији била је подељена на мање војне и управне области које су се звале...
11. Велика источна криза почиње устанком познатим под називом...

12. Пронађи све области у којима су Срби живели под турском влашћу током 19. века.

13. Која је била једна од најдужих буна Срба у Херцеговини?

14. Пронађи све узроке нестабилности и честих побуна Срба у Босанском пашалуку.

15. Како су се називале области јужно од Кнежевине Србије које су чиниле центар српске средњовековне државе?
16. Који турски војсковођа је коначно сломио отпор ага и бегова 1850. године?

17. Турски феудалци у Босни који су наслеђивали земљишне поседе звали су се...

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ