Čovek – biologija (7. razred)

Čovek – biologija (7. razred)

Тест у Ворд формату преузмите ОВДЕ

Резултат теста

1. Čovekov predak koji je prvi otkrio vatru je

2. Drugi naziv za pokrovno tkivo je

3. Od ponuđnih ćelija koja ima zvezdast oblik?

4. Deoba telesnih ćelija naziva se:

5. Gde je koža najdeblja?
6. Koji vitamin nastaje pod uticajem Sunčevog zračenja:

7. Koliko kostiju ima čovek?

8. Kostima glave pripada:

9. Šta od navedenog nije fiziološka osobina mišića?

10. Nerv gradi:
11. Koliko delova ima mozak?

12. Od ponuđenih oboljenja, koje je oboljenje nervnog sistema?

13. Gušterača je drugi naziv za

14. Od ponuđnih ženski polni hormon je:

15. Pomoćni deo oka je?
16. Kada osoba ne vidi dobro na daljinu, to je mana oka koja se zove:

17. Srednjem uhu ne pripada...

18. Koja kiselina se nalazi u želudcu?

19. Boju crvenim krvnim zrncima daje:

20. Bela krvna zrnca ili _________.
21. Koja krvna zrnca nemaju jedro?

22. Bubrežna telašca se nalaze u

23. Najviše vode iz organizma čovek izbacuje:

24. Sa koja dva polna hromozoma j određen ženski pol?

25. Nauka koja proučava čoveka naziva se..?
26. Označi organe koji čine nervni sistem.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ