Снага.Коефицијент корисног дејства – тест

Резултат теста

1. Механички рад бројно је једнак:

2. Јединица за рад је:

3. Енергија је способност тела да врши рад.

4. Физичка величина која говори о томе колико је брзо извршен неки рад назива се:

5. Снага је:
6. Снага је:

7. Формула за израчунавање снаге је:

8. Снага је извршени рад у јединици времена.

9. Мерна јединица за снагу је:

10. Уколико се тело креће равномерно праволинијски, снага је једнака:
11. Снага је једнака промени енергије у јединици времена.

12. Коефицијент корисног дејства означава се:

13. Коефицијент корисног дејства једнак је односу корисног и уложеног рада.

14. Израчунати снагу веслача који за један минут веслања изврши рад од 120 kJ.

15. Аутомобил снаге 50 kW креће се сталном брзином од 72 km/h.Израчунати вучну силу мотора аутомобила.
16. Да би машина извршила рад од 1200 Ј, потребно је уложити енергију од 2 kЈ.Колики је коефицијент корисног дејства те машине?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ