Pajton – test (7.r.)

Pajton – test

Резултат теста

1. Pajgejm je biblioteka koja sadrži niz elemenata namenjenih programiranju 2d grafike i pravljenju igara.

2. Komanda: pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("blue"), (10,100), (200,100), 2) crta

3. Komanda pygame.draw.line(prozor, pygame.Color("blue"), (10,100), (200,100), 2) crta duž debljine

4. pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("blue"), (100,200,60,60),3) crta pravougaonu liniju debljine

5. pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("green"), (100,200,60,60)) crta pravougaonik čija je boja
6. pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("blue"), (20,30,200,50),1) crta pravougaonu liniju čije je gornje levo teme

7. pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("blue"), (10,10,A,B)) Ako hoćemo da crtamo kvadrat onda treba brojevi A i B da budu

8. pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("blue"), (100,200,60,60),5) crta

9. pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("pink"), (50,30,60,60)) crta

10. pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("red"),(320,240),100,3) crta
11. pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("red"),(320,240),100) crta

12. pygame.draw.circle(prozor, pygame.Color("red"),(240,320),100) crta krug čiji je centar tačka

13. pygame.draw.polygon(prozor,pygame.Color("red"), ((160,40),(280,80),(220,160),(120,160),(80,80)),4) crta

14. pygame.draw.polygon(prozor,pygame.Color("red"), ((160,40),(280,80),(220,160),(120,160),(80,80))) crta

15. pygame.draw.polygon(prozor,pygame.Color("red"), ((160,40),(280,80),(220,160),(120,160),(80,80)),4) crta
16. pygame.draw.polygon(prozor,pygame.Color("red"), ((160,40),(280,80),(220,160),(120,160),(80,80))) crta mnogougao koji je....

17. Za učitavanje Pajgejm biblioteke koristi se naredba

18. Komandom zvuk.play() zvuk se reprodukuje

19. Komandom zvuk.play(2) zvuk se reprodukuje

20. Komandom zvuk.play(501) zvuk se reprodukuje
21. Komandom pygame.mixer.music.play(-1) muzika se reprodukuje

22. Obeleži da li je sledeća rečenica tačna ili netačna. Slika, zvuk i muzika treba da budu sačuvani u folderu gde je sačuvan i program u kome se koriste te datoteke.

23. Operator / je

24. Operator * je

25. Rezultat izvršavanje naredbe print(1+3) je
26. Rezultat izvršavanje naredbe print("3"+"1") je

27. Rezultat izvršavanje naredbe math.sqrt(100) je

28. Komanda print ("Danas је veoma toplo.")

29. pygame.draw.rect(prozor, pygame.Color("blue"), (20,30,200,50),1) crta pravougaonu liniju širine

30. Rezultat izvršavanje naredbe print(7>-7) je
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ