Епске песме хајдучког тематског круга – тест

Епске песме хајдучког тематског круга – тест

Народне лирске обредне песме – тест

Творба речи – тест

Трпни глаголски придев – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Коју стилску фигуру препознајеш у следећим стиховима: „Мили Боже, чуда големога! Јали грми, јал' се земља тресе? Ја се бије море о мраморје? Ја се бију на Попина виле? Нити грми, нит се земља тресе; ни се бије море о мраморје, ни се бију на Попина виле; већ пуцају на Задру топови“

2. „Кадар сам стићи и утећи“, завршава своју исповест Старина Новак. Реч „кадар“ значи?

3. Вук Караџић је записао „Што је год влада турска боља и човечнија, то је хајдука у земљи мање.“ Шта значе ове речи?

4. Попуни празна места именом црквеног празника који се везује за хајдучки састанак. ________________

5. Чији је побратим Старина Новак?
6. Ког је облика Смедеревска тврђава?

7. Мали Радојица трпи разне муке. Која стилска фигура је употребљена у опису мука Малог Радојице?

8. Колико година Бећир-ага не може на миру да вечера због Малог Радојице?

9. Међу хајдуцима нашао се један ускок. Који?

10. У којој се песми појављује Хајкуна девојка?
11. У ком граду је заробљен Мали Радојица?

12. Шта од понуђених одговора објашњава градацију?

13. Зашто Старина Новак одлази у хајдуке? Заокружи слова испред тачних одговора.

14. Која од наведених песама говори о хајдучком моралном кодексу?

15. „Од свију је и већа и љепша; љепотом је коло зачинила, а висином коло надвисила...“
16. Колико година је Новак провео у хајдуцима?

17. Означи имена ликова који се појављују у хајдучком циклусу песама.

18. Где је хајдуковао Старина Новак?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ