Периодни систем елемената – тест

Периодни систем елемената – тест

Легуре – тест

Органска једињења са кисеоником 2 – тест

Протеини – тест

Резултат теста

1. Шта представља Периодни систем елемената?

2. Периоде су:

3. Колико група постоји у Периодном систему елемената?

4. Шта је тачно?

5. Колико валентних електрона имају атоми елемената друге групе?
6. Колико валентних електрона има флуор и у којој групи се налази?

7. Који је валентни ниво азота и колико има валентних електрона?

8. Којој групи и периоди припада магнезијум?

9. Број по којем су елементи поређани у Периодном систему елемената је:

10. Дат је распоред електрона натријума K(2), L(8), M(1). Закључи којој периоди припада.
11. Дати елемент се налази у 14. групи и 3. периоди. Реч је о:

12. Којој групи и периоди припада дати елемент са слике?

13. Колико валентних електрона има 15. група?

14. Ако се елемент налази у 2. групи и 4. периоди, који је његов редни број?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ