Mehanička energija – test (7.r.)

Mehanička energija – test

Резултат теста

1. Koja je merna jedinica za rad?

2. Koje je formula za kinetičku energiju?

3. Šta je gravitaciona potencijalna energija?

4. Za obavljanje rada potrebna je:

5. Automobil i kamion voze auto-putem istom brzinom. Veću kinetičku energiju ima:
6. Energiju koju ima ptica dok sedi na dimnjaku se naziva:

7. Šta od navedenog ne poseduje kinetičku energiju?

8. Dok telo slobodno pada s neke visine

9. Kuglica se kotrlja po podu i usporava. Šta se događa s kinetičkom energijom kuglice?

10. Kada telo slobodno pada
11. Telo mase 2kg nalazi se na visini od 5m. Kolika je gravitaciona potencijalna energija tela? (g=10 m/s²)

12. Koliku kinetičku energiju poseduje kamion mase 3 tone pri ravnomenom pravolinijskom kretanju ako se kreće brzinom od 20 m/s?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ