Независност Србије – тест

Независност Србије – тест

Резултат теста

1. Први српски устанак завршио се

2. После које битке су турци изградили Ћеле кулу?

3. На који хришћански празник је почео устанак?

4. Које године је био бој на Иванковцу?

5. Букурешки мир склопљен је између
6. Које године је склопљен мир у Букурешту?

7. Означи место где је почео Други српски устанак.

8. Повод избијања Првог српског устанка је:

9. Бој на Мишару опевао је

10. Означи битке које су се одиграле у Другом српском устанку.
11. На Берлинском конгресу независнос су добиле:

12. Србија је на Берлинском конгрсу добила:

13. Македонија је после Берлинског конгреса :

14. На Берлинском конгресу независност су добиле:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ