Рачунарски хардвер

Рачунарски хардвер

Резултат теста

1. Kako se naziva odnos između širine i visine slike?

2. Ako želimo da pišemo samo velikim slovima potrebno je da uključimo taster...

3. CPU predstavlja:

4. Korišćenje tranzistora je karakteristično za računare koje generacije?

5. Koji tipovi memorije koriste elektronski princip zapisivanja?
6. Šta od navedenog nije perativni sistem:

7. Koji od navedenih predstavljaju periferne uređaje?

8. Koje su spoljne memorije?

9. Basic Input-Output System je upravljački softver, ugrađen u računar i to je prvi softver koji se izvršava prilikom „podizanja“ računara. Kako se naziva program koja služi za pokretanje računara prilikom uključenja?

10. Ispitivanje glavnih komponenti sistema odmah po uključivanju računara naziva se:
11. Taster Esc spada u gupu kojih tastera na tastaturi?

12. Koja vrsta štampača koristi kertridže?

13. Šta je Attachment?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ