Рачунарски хардвер

Рачунарски хардвер

Резултат теста

1. Korišćenje tranzistora je karakteristično za računare koje generacije?

2. 1,7 GHz predstavlja:

3. Koje su spoljne memorije?

4. Procesorsko podnožje (socket, slot) je mehanička komponenta koja omogućava mehanički i električni vezu koja povezuje procesor i štampanu ploču (PCB). Soket je mesto za montiranje:

5. Korišćenje mikroprocesora je karakteristično za računare koje generacije?

6. Koja od navedenih memorija ima najveći kapacitet?

7. Šta je Attachment?

8. Uredjaj za besprekidno napajanje (Uninterruptable Power Supply) je sistem čiji je osnovni zadatak da obezbedi nesmetano električno napajanje potrošača.Ukoliko distribucija električne energije nije stabilna preporučuje se korišćenje koje komponente?

9. Lampica CAPS LOCK je uključrna. Kako otkucati veliko slovo M?

10. Ispitivanje glavnih komponenti sistema odmah po uključivanju računara naziva se:

11. Koja od navedenih je najbrža memorija?

12. Šta spada u operativne memorije?

13. Taster * na tastaturi spada u grupu kojih tastera?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ