Рачунарски хардвер

Рачунарски хардвер

Резултат теста

1. Koji tipovi memorije koriste elektronski princip zapisivanja?

2. Primljene poruke se smeštaju u...

3. Password je:

4. Koji tipovi memorije koriste magnetni princip zapisivanja?

5. Koje su spoljne memorije?

6. Procesorski registar, je poseban deo procesora koji sčuži za čuvanje informacija koje su potrebne procesoru tokom izvršavanja programa. Registri su deo:

7. Korišćenje mikroprocesora je karakteristično za računare koje generacije?

8. Koji od navedenih predstavljaju periferne uređaje?

9. Koja od navedenih je najbrža memorija?

10. Ispitivanje glavnih komponenti sistema odmah po uključivanju računara naziva se:

11. Kako se naziva odnos između širine i visine slike?

12. Pristup RAM memoriji se može ubrzati korišćenjem keš memorije koja se ubacuje između procesora i RAM memorije. Keš memorija se realizuje tako da je njeno vreme pristupa daleko manje od vremena pristupa RAM memoriji. Šta je keš memorija?

13. Šta je Attachment?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ