Рачунарски хардвер

Рачунарски хардвер

Рачунарски хардвер

Рачунарски хардвер

Резултат теста

1. Ako želimo da obrišemo znak desno od pokazivača, treba da pritisnemo taster...

2. Procesorski registar, je poseban deo procesora koji sčuži za čuvanje informacija koje su potrebne procesoru tokom izvršavanja programa. Registri su deo:

3. Koji je rad veličine kapaciteta BluRay diskova?

4. Šta od navedenog nije perativni sistem:

5. Procesorsko podnožje (socket, slot) je mehanička komponenta koja omogućava mehanički i električni vezu koja povezuje procesor i štampanu ploču (PCB). Soket je mesto za montiranje:
6. GHz je:

7. Korišćenje integrisanih kola (čipova) je karakteristično za računare koje generacije?

8. Koje su spoljne memorije?

9. 1,7 GHz predstavlja:

10. Koji od navedenih predstavljaju periferne uređaje?
11. Šta je Attachment?

12. Taster Esc spada u gupu kojih tastera na tastaturi?

13. Koja vrsta štampača koristi kertridže?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ