Рачунарски хардвер

Рачунарски хардвер

Рачунарски хардвер

Рачунарски хардвер

Резултат теста

1. GHz je:

2. 1,7 GHz predstavlja:

3. Koje su spoljne memorije?

4. Korišćenje integrisanih kola (čipova) je karakteristično za računare koje generacije?

5. Uredjaj za besprekidno napajanje (Uninterruptable Power Supply) je sistem čiji je osnovni zadatak da obezbedi nesmetano električno napajanje potrošača.Ukoliko distribucija električne energije nije stabilna preporučuje se korišćenje koje komponente?
6. Korišćenje tranzistora je karakteristično za računare koje generacije?

7. Taster Esc spada u gupu kojih tastera na tastaturi?

8. Procesorsko podnožje (socket, slot) je mehanička komponenta koja omogućava mehanički i električni vezu koja povezuje procesor i štampanu ploču (PCB). Soket je mesto za montiranje:

9. Koji tipovi memorije koriste elektronski princip zapisivanja?

10. Password je:
11. Šta je Attachment?

12. Koji tipovi memorije koriste magnetni princip zapisivanja?

13. Lampica CAPS LOCK je uključrna. Kako otkucati veliko slovo M?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ