Рачунарски хардвер

Рачунарски хардвер

Резултат теста

1. Koji tipovi memorije koriste optički princip zapisivanja?

2. Uredjaj za besprekidno napajanje (Uninterruptable Power Supply) je sistem čiji je osnovni zadatak da obezbedi nesmetano električno napajanje potrošača.Ukoliko distribucija električne energije nije stabilna preporučuje se korišćenje koje komponente?

3. Korišćenje tranzistora je karakteristično za računare koje generacije?

4. Koja je najpopularnija softverska kuća (Windows)

5. Šta spada u operativne memorije?

6. Korišćenje integrisanih kola (čipova) je karakteristično za računare koje generacije?

7. Šta je Attachment?

8. GHz je:

9. Taster Esc spada u gupu kojih tastera na tastaturi?

10. Koji tipovi memorije koriste magnetni princip zapisivanja?

11. Ispitivanje glavnih komponenti sistema odmah po uključivanju računara naziva se:

12. Kako se naziva odnos između širine i visine slike?

13. Koja vrsta štampača koristi kertridže?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ