Рачунарски хардвер

Рачунарски хардвер

Резултат теста

1. Koje su spoljne memorije?

2. Korišćenje tranzistora je karakteristično za računare koje generacije?

3. Kako se naziva odnos između širine i visine slike?

4. Procesorsko podnožje (socket, slot) je mehanička komponenta koja omogućava mehanički i električni vezu koja povezuje procesor i štampanu ploču (PCB). Soket je mesto za montiranje:

5. Lampica CAPS LOCK je uključrna. Kako otkucati veliko slovo M?
6. Koji od navedenih predstavljaju periferne uređaje?

7. Hard disk je podeljen na staze koje su podeljene na:

8. Procesorski registar, je poseban deo procesora koji sčuži za čuvanje informacija koje su potrebne procesoru tokom izvršavanja programa. Registri su deo:

9. Šta spada u operativne memorije?

10. Pristup RAM memoriji se može ubrzati korišćenjem keš memorije koja se ubacuje između procesora i RAM memorije. Keš memorija se realizuje tako da je njeno vreme pristupa daleko manje od vremena pristupa RAM memoriji. Šta je keš memorija?
11. Password je:

12. 1,7 GHz predstavlja:

13. Taster * na tastaturi spada u grupu kojih tastera?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ