Stara Grčka – test

Stara Grcka – test

Резултат теста

1. Koja su bila prva Grcka plemena su: Jonci, Ahajci, Dorci, Eolci

2. Kada su vođeni Grčko-Persijski ratovi?

3. Ko je bio vođa u Maratonskoj bitci? (Navedi samo ime!)

4. Označi tačne tvrdnje:

5. Aleksandar Makedonski umro je u ____ godini.
6. Kada je odigrana bitka kod Isa?

7. Kako se završio Peloponeski rat?

8. Od kada Grci računaju vreme?

9. Koje godine se, PO GRČKOM RAČUNAJNU VREMENA, dogodila bitka kod Gaugamele?

10. Posle Aleksandrove smrti njegova država se raspala na helenističke monarhije, od kojih su najveće bile
11. Indijski kralj Por imao je vojnu jedinicu sa borbenim...(DOPUNI!)

12. Koji se od sledećih filozofa NIJE bavio ničim trugim osim filozofije?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ