Drvo, vrste drva, alati za obradu – test (5.r.)

Drvo, vrste drva, alati za obradu

Резултат теста

1. Koje drvo ubrajamo u crnogoricu?

2. Da li je drvo dobar toplotni izolator?

3. Hrast svrstavamo u meka drva.

4. Tvrdoća se ubraja u estetska svojstva drva.

5. Koji se od navedenog pribora i alata ne koristi za mjerenje i crtanje na drvu?
6. Koji alat se korist za bušenje?

7. Delovi drveta su?

8. Najiskoristiviji dio drveta je ?

9. Tehničko drvo je namijenjeno za?

10. Ručni alati za obradu drva su?
11. U pilanama iz debla drveta dobijemo?

12. Tehničko drvo se dobija daljom preradom u fabrici?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ