Sistematizacija – test

Sistematizacija – test

Резултат теста

1. Koji broj treba podeliti s 8 da se dobije 0.125 ?

2. Trećina i četvrtina nekog broja su za 3 veće od njegove polovine. Koji je to broj?

3. Označi tačno rešenje:

4. Odaberi izraz koji je deljiv brojem 5?

5. Podudarni trouglovi imaju:
6. Simetrala ugla deli ugao na __ jednaka dela.

7. Označi tačno rešenje:

8. Podelimo li prethodnik nekog broja s 9, dobijemo 6. Koji je to broj?

9. -(- (- (- (- 4) ) ) ) =

10. ________ trougla je duž koja je spaja teme trougla i naspramnu stranicu i sa njom zaklapa prav ugao.
11. Kojem broju je apsolutna vrednost nula?

12. 67 : 1000 =

13. 13 - 31 =

14. Koji je najmanji prirodni broj?

15. Kojem skupu pripada broj z ako vredi:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ