Promene koje čovek prolazi tokom razvića, puberteta i polne zrelosti- Test za 5. razred

Promene koje čovek prolazi tokom razvića, puberteta i polne zrelosti- Test za 5. razred

Rast i razvoj; Dužina života biljaka

1. Za polni tip razmnožavanja neophodno je da budu razvijene:

2. Koja su dva tipa razmnožavanja zastupljena u prirodi?

3. Dojenje omogućava bebama:

4. Psihičko i društveno sazrevanje osobe se dešava u periodu koji označavamo kao:

5. Plod se nalazi u materici i sa majkom je povezan preko:
6. Oplođenje je:

7. Period u razvoju čoveka u kome se dešavaju velike fizičke i psihičke promene naziva se:

8. Trudnoća je period koji traje:

9. Pubertet započinje nešto ranije kod devojčica.

10. Embrionalni stadijum razvića traje:
11. Spajanjem muške i ženske polne ćelije nastaje:

12. Koje od navedenih pojava se javljaju u periodu adolescencije?

13. Vidljivo povećanje grkljana, mutiranje glasa i snažnija mišićna masa kod dečaka su osobine koje se javljaju kao:

14. Koja od navedenih vrsta se razmnožava bespolno?

15. Pri rastu i razviću dolazi do:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста