Inicijalni test za 5.razred S – matematika

Inicijalni test za 5.razred S – matematika

Резултат теста

Uspešno uradjen inicijalni test !

1. Na livadi ima nekoliko ovaca, ako je broj nogu za 18 veći od broja glava, koliko ima ovaca?

2. Jedna petina nekog broja je 30.Koliko iznosi njegova trećina?

3. Ivice kvadra iznose 5dm, 7dm i 1m. Kolika je zapremina kvadra?

4. Stranice pravougaonika su 3dm i 25cm.Koliki je obim?

5. Mali tigar je star 8 nedelja i 3 dana.Za koliko dana će biti star 9 nedelja?
6. Otac ima 27 godina a sin 5 god.Za koliko godina će otac biti 2 puta stariji od sina_

7. Koliko iznosi rezultat 512 - 513: 27 + 8x9

8. Izračunaj površinu kvadrata ciji je obim 80cm

9. Sada je 2022.godina.Koja je prva sledeća godina kod koje je zbir cifara iznosi takodje 6?

10. Koliko se puta poveća broj 20, ako mu se sa leve strane dopiše cifra 4?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ