Inicijalni test za 5.razred S – matematika

Inicijalni test za 5.razred S – matematika

Резултат теста

Uspešno uradjen inicijalni test !

1. Koliko se puta poveća broj 20, ako mu se sa leve strane dopiše cifra 4?

2. Otac ima 27 godina a sin 5 god.Za koliko godina će otac biti 2 puta stariji od sina_

3. Mali tigar je star 8 nedelja i 3 dana.Za koliko dana će biti star 9 nedelja?

4. Sada je 2022.godina.Koja je prva sledeća godina kod koje je zbir cifara iznosi takodje 6?

5. Jedna petina nekog broja je 30.Koliko iznosi njegova trećina?

6. Koliko iznosi rezultat 512 - 513: 27 + 8x9

7. Na livadi ima nekoliko ovaca, ako je broj nogu za 18 veći od broja glava, koliko ima ovaca?

8. Izračunaj površinu kvadrata ciji je obim 80cm

9. Ivice kvadra iznose 5dm, 7dm i 1m. Kolika je zapremina kvadra?

10. Stranice pravougaonika su 3dm i 25cm.Koliki je obim?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ