Uticaj faktora sredine na životinje

Uticaj faktora sredine na životinje

Uticaj faktora sredine na biljke

1. U kakvom su odnosu mačka i buva?

2. Sova je:

3. Odnos mačke i miša je:

4. ______ su osobine kojima se organizam prilagođava na uslove svoje životne sredine.

5. Životinje na svetlost reaguju tako što dužina dana utiče na njihov _______.
6. U kakvom odnosu su rak samac i sasa?

7. Kako se dele faktori sredine?

8. Mužjaci jelena su u:

9. Označiti uticaje nežive prirode:

10. Označiti egzoterma:
11. Faktori sredine deluju udruženo i promenljivi su.

12. Postoje kopnena i _____ životna sredina.

13. Šta su faktori sredine?

14. Temperatura utiče na:

15. Kako se nazivaju temperature koje su najpovoljnije za rast i razviće nekog organizma?
16. Uticaj čoveka na prirodu naziva se _______ faktor.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста