Uticaj faktora sredine na životinje

Uticaj faktora sredine na životinje

1. Šta su faktori sredine?

2. Kako se nazivaju temperature koje su najpovoljnije za rast i razviće nekog organizma?

3. Sova je:

4. Postoje kopnena i _____ životna sredina.

5. U kakvom odnosu su rak samac i sasa?

6. Označiti egzoterma:

7. Odnos mačke i miša je:

8. Uticaj čoveka na prirodu naziva se _______ faktor.

9. Faktori sredine deluju udruženo i promenljivi su.

10. Kako se dele faktori sredine?

11. Životinje na svetlost reaguju tako što dužina dana utiče na njihov _______.

12. Označiti uticaje nežive prirode:

13. Temperatura utiče na:

14. U kakvom su odnosu mačka i buva?

15. ______ su osobine kojima se organizam prilagođava na uslove svoje životne sredine.

16. Mužjaci jelena su u:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста