Човек и вода – тест

Човек и вода – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ.

Резултат теста

1. Поплаве најчешће настају услед:

2. Подземне воде су најчистије јер се природно пречишћавају.

3. Загађивањем се повећава количина кисеоника у води.

4. С повећањем стандарда живота потрошња воде расте.

5. Крчењем шума смањује се опасност од поплава.
6. Која од понуђених мера представља меру заштите воде од загађења.

7. Шта је десалинизација?

8. За време поплаве треба:

9. Главни загађивач воде јесу отпадне комуналне и индустријске воде.

10. Подземне воде нису изложене загађивању.
11. Загађивање воде изазива угинуће живог света у њој.

12. Загађена вода може се користити за пиће и рекреацију.

13. На самим обалама река забрањено је градити куће.

14. Праћење водостаја омогућава благовремено предвиђање поплава.

15. Шта су бујичне поплаве?
16. На ком континенту је највећи проблем несташица воде за пиће.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ