Увод у географију – тест

Увод у географију – тест

Сличне проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ.          OВДЕ            ОВДЕ

Резултат теста

1. Помоћу које звезде се можемо оријентисати у простору?

2. Ко се сматра оцем географије?

3. Који гас преовладава у саставу атмосфере?

4. Који је облика галаксије Млечни пут?

5. Окретање Земље око Сунца назива се

6. Температура воде се смањује од екватора ка половима.

7. Који топлотни појас се налази са обе стране екватора?

8. Како се звао суперконтинент који је постојао у прошлости?

9. Која планета припада патуљастим планетама?

10. Шта проучава рељеф, климу, воде, размештај биљног и животињског света ?

11. Колико износи просечан салинитет Светског океана ?

12. Колико износи пречник наше галаксије?

13. Део копна окружен са свих страна водом је

14. Који облик у рељефу је настао речном акумулацијом?

15. Који је одговоран однос човека према планети?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ