Увод у географију – тест

Увод у географију – тест

Сличне проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ.          OВДЕ            ОВДЕ

Резултат теста

1. Под којим углом је Земљина оса нагнута у односу на раван еклиптике?

2. Окретање Земље око Сунца назива се

3. Која планета припада патуљастим планетама?

4. Кумова слама је други назив за нашу галаксију ?

5. Колико износи пречник наше галаксије?
6. Како се звао суперконтинент који је постојао у прошлости?

7. Речна језера се називају мртваје?

8. Која фаза месеца је приказана на слици ?

9. Која планета припада групи гасовитих планета?

10. Који морепловац је предводио експедицију која је доказала да је Земља лоптастог облика ?
11. Која се мерна јединица користи за мерење растојања између небеских тела?

12. Помоћу које звезде се можемо оријентисати у простору?

13. Ко је највећи српски и балкански географ?

14. Температура воде се смањује од екватора ка половима.

15. Сва сазвежђа се могу видети с једне тачке на Земљи.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ