Историјат и подела географије

Историјат и подела географије

1. Географија је:

2. Највећи допринос развоју модерне географије дао је:

3. Омотачи Земље се међусобно допуњују и чине нераскидиву целину.

4. Специфичне територије на Земљи проучава:

5. Који морепловац-истраживач је допринео развоју географије као науке?

6. Ко је први опловио Земљу?

7. _________ је био први човек који је употребио назив географија.

8. Литосфера је:

9. Биосфера је ваздушни омотач Земље.

10. Географија се дели на физичку, друштвену и _________.

11. Које године је Кристофор Колумбо открио Америку?

12. У ___ веку почиње да се развија модерна географија са прецизно дефинисаним предметом и методом проучавања.

13. Најпознатији српски географ је:

14. Савремена географија престаје да само описује појаве и процесе, постаје проблемска наука која истражује, закључује и предвиђа.

15. Назив 'географија' потиче од грчке речи Gea што значи:

16. Рељеф, воде и климу проучава:

17. Васко да Гама је пронашао морски пут до:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста