Историјат и подела географије

Историјат и подела географије

1. Савремена географија престаје да само описује појаве и процесе, постаје проблемска наука која истражује, закључује и предвиђа.

2. Географија је:

3. Географија се дели на физичку, друштвену и _________.

4. Литосфера је:

5. Васко да Гама је пронашао морски пут до:

6. _________ је био први човек који је употребио назив географија.

7. Најпознатији српски географ је:

8. Највећи допринос развоју модерне географије дао је:

9. Који морепловац-истраживач је допринео развоју географије као науке?

10. Рељеф, воде и климу проучава:

11. Назив 'географија' потиче од грчке речи Gea што значи:

12. Ко је први опловио Земљу?

13. Које године је Кристофор Колумбо открио Америку?

14. Специфичне територије на Земљи проучава:

15. Омотачи Земље се међусобно допуњују и чине нераскидиву целину.

16. Биосфера је ваздушни омотач Земље.

17. У ___ веку почиње да се развија модерна географија са прецизно дефинисаним предметом и методом проучавања.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста