Историјат и подела географије

Историјат и подела географије

1. Специфичне територије на Земљи проучава:

2. Највећи допринос развоју модерне географије дао је:

3. Савремена географија престаје да само описује појаве и процесе, постаје проблемска наука која истражује, закључује и предвиђа.

4. Географија је:

5. Географија се дели на физичку, друштвену и _________.
6. Најпознатији српски географ је:

7. Васко да Гама је пронашао морски пут до:

8. Које године је Кристофор Колумбо открио Америку?

9. Рељеф, воде и климу проучава:

10. Назив 'географија' потиче од грчке речи Gea што значи:
11. Ко је први опловио Земљу?

12. Омотачи Земље се међусобно допуњују и чине нераскидиву целину.

13. У ___ веку почиње да се развија модерна географија са прецизно дефинисаним предметом и методом проучавања.

14. Који морепловац-истраживач је допринео развоју географије као науке?

15. _________ је био први човек који је употребио назив географија.
16. Биосфера је ваздушни омотач Земље.

17. Литосфера је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста