Jедначине и неједначине са разломцима – тест (8.р.)

Jедначине и неједначине са разломцима тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Одреди решење једначине: 2/3 + x = 7/8

2. Одреди решење једначине: 1 2⁄5 -x = 3/5

3. Укуцај решење једначине: x−2,45=3,15

4. Укуцај решење једначине: 12,5 − a = 6,94

5. x ≥ 5,4. Означи све бројеве који се налазе у скупу решења нејдначине.
6. Који је највећи природан број у скупу решења неједначине: 2 1⁄4 + x < 4 5⁄6

7. Црвеним иксом је означен број...

8. Црвеним иксом је означен број...

9. Црвеним иксом је означен број.

10. Црвеним иксом је означен број...
11. Решење неједначине: 9 2⁄3 − x ≥ 4,5 је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ