Skupovne operacije – test

Skupovne operacije – test

Пресек и унија скупова (напредни ниво)

Резултат теста

1. Odredi razliku skupova A={1,2,3,4,5} i B={2,4,6,7}.

2. Odredi elemente skupa E ako je P={2,5,12,13}, E ∩ P={5}, E ∪ P={2,5,9,12,13,17}.

3. Ako je A skup svih parnih brojeva prve desetice, a B skup svih brojeva deljivih i sa 2 i sa 5, a manjih od broja 30. Koji elementi pripadaju skupu B\A?

4. Šta predstavlja crveni deo na slici?

5. Odredi uniju skupova A={ m, i, t, a, r} i B={ m, a, r, t}.
6. Navođenjem elemenata napiši skup A ako je A={xl xϵN, 1≤x<5}

7. Koliko elemenata ima unija skupa A koji je skup svih slova reči ALVA i skupa B koji je skup svih slova reči BAKLAVA?

8. Zadat je skup A={a,b,c,d,e,f,g,h}. Koji od prikazanih skupova je njemu podskup?

9. Ако је Р={1, 2, 3, 4} и Q={x | x je parna cifra} одреди:

10. Одреди елементе скупа А ако је А⋃Е={2,4,6,7,8,9,10},А∖Е={2,6} и Е∖А={7,8,9}.
11. Dati su skupovi: A = {a | a deljiv brojem 9}, B = {b | b deljiv brojem 4}, Označi brojeve koji pripadaju skupu M = A\B.

12. Dati su skupovi: A = {a|a je deljiv brojem 9}, B = {b|b je deljiv brojem 4}, Označi brojeve koji pripadaju skupu M koji je presek datih skupova.

13. Zadani su skupovi A={x : x je prirodan broj manji od 6} B={x : x je neparni jednocifreni broj}. Odredi AUB.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ