Лирске родољубиве песме („Домовина“, Душан Васиљев) – тест

Лирске родољубиве песме („Домовина“, Душан Васиљев) – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Важне одлике лирске песме су (обележи 3 тачна одговора):

2. Песма у којој преовлађују осећања љубави према свом народу или отаџбини зове се:

3. Душан Васиљев је аутор песме под називом:

4. Ја сам:

5. Којем књижевном роду припада песма "Домовина":
6. "Домовина, то није мртва груда која нас гвозденом руком веже" - ови стихови имају значење:

7. У првој строфи песме љубав према домовини се изједначава са љубављу према:

8. Домовина је и "љубав за класје што богато буја" - како се могу тумачити ови стихови:

9. Руже које су на гробљима свеле су:

10. Тужне птице које се селе, а које лирски субјекат помиње у другој строфи су:
11. За лирског субјекта домовина је и љубав мајчиног загрљаја јер је та љубав:

12. Како гласи последњи стих песме:

13. Ако се у катрену римују 1. и 3. стих, па 2. и 4. стих, та врста риме се зове:

14. Која би била тема песме "Домовина":

15. Означи мотив који не припада песми "Домовина":
16. МРТВА груда, ГВОЗДЕНА рука, ЛЕТЊЕ олује, МАЈЧИН загрљај - ово су примери за стилску фигуру:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста