Глаголски вид и род – тест (5. разред)

Глаголски вид и род – тест (5. разред)

Синоними и антоними – тест

Gramatika – provera znanja

Служба речи у реченици – тест

Резултат теста

1. Глаголи су речи које означавају:

2. Према глаголском виду глаголи се деле на

3. Према глаголском роду глагол певати је:

4. Према глаголском роду глагол ПЕВАТИ је

5. Означи лице и број обележеном глаголу. ДОНЕЋУ вам трешње.




6. Подела глагола према трајању радње је:

7. Према глаголском роду глаголи се деле на

8. Уз прелазне глаголе може да стоји…

9. Изабери низ који садржи само несвршене глаголе.

10. Глагол СМЕЈАТИ СЕ је:




11. Обележи низ у коме су сви глаголи прелазни.

12. Ког су вида следећи глаголи: лагати, отварати, доносити?

13. Подела глагола према предмету радње је:

14. Граматичке категорије за глаголе су:

15. Изабери низ који садржи само свршене глаголе.




16. Према глаголском виду глагол ТРЧАТИ је

17. Означи несвршени облик глагола ДОТРЧАТИ.

18. Према глаголском виду глаголи се деле на:

19. Издвој глаголе несвршеног вида.

20. Према глаголском роду глаголи се деле на:




21. Глагол ЧЕШЉАТИ СЕ је:

22. Пронађи реченицу са правим повратним глаголом.

23. Одабери пар у ком се налазе свршени и несвршени глагол.

24. Означи какав је по виду и роду глагол МАШТАТИ.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ