Глаголски вид и род – тест (5. разред)

Глаголски вид и род – тест (5. разред)

Синоними и антоними – тест

Gramatika – provera znanja

Служба речи у реченици – тест

Резултат теста

1. Издвој глаголе несвршеног вида.

2. Одабери пар у ком се налазе свршени и несвршени глагол.

3. Ког су вида следећи глаголи: лагати, отварати, доносити?

4. Према глаголском виду глаголи се деле на

5. Подела глагола према предмету радње је:
6. Према глаголском виду глаголи се деле на:

7. Изабери низ који садржи само несвршене глаголе.

8. Пронађи реченицу са правим повратним глаголом.

9. Глагол ЧЕШЉАТИ СЕ је:

10. Глаголи су речи које означавају:
11. Према глаголском роду глаголи се деле на:

12. Означи лице и број обележеном глаголу. ДОНЕЋУ вам трешње.

13. Граматичке категорије за глаголе су:

14. Означи какав је по виду и роду глагол МАШТАТИ.

15. Према глаголском роду глагол певати је:
16. Према глаголском роду глагол ПЕВАТИ је

17. Уз прелазне глаголе може да стоји…

18. Глагол СМЕЈАТИ СЕ је:

19. Обележи низ у коме су сви глаголи прелазни.

20. Изабери низ који садржи само свршене глаголе.
21. Према глаголском виду глагол ТРЧАТИ је

22. Према глаголском роду глаголи се деле на

23. Означи несвршени облик глагола ДОТРЧАТИ.

24. Подела глагола према трајању радње је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ