Udruživanje ćelija u kolonije, višećelijski organizmi

Udruživanje ćelija u kolonije

1. Kako diše euglena?

2. Bičari žive u:

3. Kolonije algi broje:

4. Euglena ima:

5. Euglena ima organelu narandžasto-crvene boje. Ona ima funkciju u:

6. Kolonija volvoksa se kreće ujednačenim pokretima ____.

7. Jedinke kolonije volvoksa su povezane:

8. Volvoks se razmnožava:

9. Alge mogu biti:

10. Volvoks je:

11. Volvoks je:

12. Neke vrste bakterija i protisti se udružuju u kolonije.

13. Kako se nazivaju organizmi koji se kreću pomoću bičeva?

14. Euglene ______ hlorofile.

15. Protisti su:

16. Euglena se hrani:

17. Naučnici smatraju da su ______ preci biljaka i životinja.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста