Udruživanje ćelija u kolonije, višećelijski organizmi

Udruživanje ćelija u kolonije

Jednoćelijski i višećelijski organizmi- Test za 5. razred

1. Kolonije algi broje:

2. Kako diše euglena?

3. Alge mogu biti:

4. Kako se nazivaju organizmi koji se kreću pomoću bičeva?

5. Volvoks je:
6. Volvoks se razmnožava:

7. Jedinke kolonije volvoksa su povezane:

8. Bičari žive u:

9. Euglene ______ hlorofile.

10. Euglena se hrani:
11. Kolonija volvoksa se kreće ujednačenim pokretima ____.

12. Protisti su:

13. Euglena ima organelu narandžasto-crvene boje. Ona ima funkciju u:

14. Euglena ima:

15. Naučnici smatraju da su ______ preci biljaka i životinja.
16. Volvoks je:

17. Neke vrste bakterija i protisti se udružuju u kolonije.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста