Одузимање децималних бројева – тест

Одузимање децималних бројева – тест

Decimalni brojevi na brojevnoj pravoj – test

Prevođenje decimalnog zapisa u razlomak – test

Резултат теста

1. Израчунати: а) 25,3-10,009; б) 4,27-3,611; в) 35,46-15,079; г) 21,0075-20,024458.

2. Израчунати: а) 78,25-14; б) 9,45-3; в) 70-65,024; г) 15,63-2.

3. Израчунати: а) 99-13,0833; б) 100-57,00001; в) 450,89-270,2309; г) 789,01654-500,70009.

4. Израчунати: а) 3,72-2,51; б) 0,673-0,642; в) 5,729-4,5; г) 8,719-0,51.

5. Израчунати: а) 12,6702-9,594; б) 5,18-3,7046; в) 7,5143-6,78; г) 12,6781-11,567.
6. Одредити број који је за 1,75 већи од разлике бројева 4,03 и 2,001.

7. Одредити број који је за 15,008 мањи од збира бројева 10,025 и 14,96.

8. Израчунати: а) 7 - (4,78 - 3,11); б) (89,473 - 23,7713) - 40,1.

9. Израчунати: а) (100,75 - 12,003) - (42,25 - 21,007); б) 7,1589 - (1,12 - 0,999) - 3,4006.

10. У флашу воде стане 4,5 литара воде.Колико је воде потребно да се флаша напуни ако је у њој 2,69 литара воде?
11. Пун камион има масу 4,78 t.Колика је маса терета који се налази у камиону ако је маса камиона 2,97 t?

12. Збир четири броја је 18,56.Први сабирак је 4,56, други сабирак је 3,01 и трећи сабирак је 9,005.Одредити четврти сабирак.

13. За колико је разлика бројева 25,6 и 11,35 већа од збира бројева 4,001 и 0,99?

14. У једној дволитарској флаши налази се 1,58 литара воде.Колико је још потребно долити воде у флашу да би била пуна?

15. Одредити број који је за 7,5 већи од разлике бројева 6,002 и 4,55.
16. Одредити број који је за 14,23 мањи од разлике бројева 24,6 и 3,8.

17. Једна наутичка миља има 1,852 m.Колико метара имају две наутичке миље?

18. За 10 километара комбију је потребно 1,78 литара бензина.Колико му треба бензина да би прешао 30 километара?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ