Internet pretraga i pristup onlajn resursima – test za 5. razred

Internet pretraga i pristup onlajn resursima – test za 5. razred

Резултат теста

1. Internet je svetska računarska mreža u kojoj su povezani milioni računari.

2. Da bi pristupili internetu, potrebno je imati:

3. Računar možemo povezati na internet pomoću:

4. Kablovski pristup internetu?

5. Označi tačne tvrdnje.
6. Bežični (wireless) internet je pristup velike brzine, gde se veza sa provajderom uspostavlja putem dvosmerne - radio veze.

7. Pored provajdera, za pristup internetu moramo imati program uz čiju pomoć možemo pregledati sadržaj na internetu, tkz. internet pregledač.

8. Najpoznatiji veb pregledači su:

9. Servis se sastoji:

10. Najpoznatiji pretraživači su:
11. Svi sadržaji se nalaze na veb - stranici.

12. Da li veb - stranice imaju hiperveze?

13. Veb - stranice na kojima korisnik objavljuje sve ono što želi da podeli sa drugima u vidu teksta, fotografije ili video snimka predstavlja?

14. Najpoznatije društvene mreže su:

15. Sadržaje na veb stranici možemo pogledali ukoliko?
16. Ne treba ostvaljati lične podatke na veb - stranicama.

17. Kako se naziva jedan od najpopularnijih servisa interneta (svetske mreže računara) koji omogućava pristup veb - stranicama putem njohove internet adrese?

18. Koji od navedenih programa predstavlja internet pregledače?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ