Рационални бројеви – тест

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Рационални бројеви

Резултат теста

1. 1⁄5 - 9⁄20 =

2. Апсолутна вредност рационалног броја je:

3. При сабирању два рационална броја истог знака:

4. При сабирању рационалних бројева различитог знака:

5. Где је смештен супротан број рационалног броја?
6. Који је најмањи број од понуђених бројева:

7. Вредност израза: -2 4⁄5 - 1 3⁄10 је

8. Вредност израза: -2⁄3 + 2⁄4 =

9. Који се од наведених рационалних бројева може записати у облику: - 31⁄5

10. -3⁄4 + 5⁄6 -1⁄8 је:
11. Израчунај: - 2⁄3 ⋅ (- 5⁄9) =

12. Израчунај: 3⁄4 : ( - 4⁄5) =

13. Који је број за 6,5 мањи од броја -9,5 ?

14. −4,8+4,8:3−2=

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ