Informacije na internetu, autorska prava i licence – test za 5. razred

Informacije na internetu, autorska prava i licence – test za 5. razred

Multimedijalne prezentacije – test za 5. razred

Резултат теста

1. Jako je važno da informacije koje pronalazimo na internetu budu pouzdane i tačne.

2. Svaki put kada pronađemo neku informaciju na internetu potrebno je da postavimo sledeća pitanja?

3. Autor digitalnog materijala je osoba ili kompanija koja ga je kreirala ili kupila.

4. Autoru ne pripada autorska prava.

5. Šta je to autorsko pravo?
6. Autorska dela su obeležena kojim posebnim znakom koji govori o licenci pod kojom je delo zaštićeno?

7. Poseban znak za Creative Commons licencu je?

8. Creative Commons se sastoji od kojih simbola?

9. Koji od navedenih je simbol za obavezno navođenje autora?

10. Koji od navedenih je simbol slobodnog korišćenja materijala?
11. Licence sa slike predstavljaju?

12. Licence koje su za zadržavanje sva prava su?

13. Licence koje su za slobodno korišćenje su?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ