Придеви – тест

Придеви – тест

Глаголски вид и род – тест

Граматика и правопис – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Међу градивне придеве залутао је један описни. Означи га.

2. Обележи правилно написан суперлатив придева ЈЕДНОСТАВАН.

3. Означи одговоре у којима су правилно написани суперлативи придева.

4. Означи три придева која не мењамо по падежима.

5. Придев ГОРЊИ је:
6. У следећем низу речи придев је:

7. Означи три придева чија је компарација неправилна.

8. Означи 2 одговора у којима су правилно направљени компаративи придева.

9. Означи правилне облике присвојних придева насталих од именица Милица, Љубица и Павле.

10. Придеви БЕОГРАДСКИ, ДЕЧЈИ, ГРАДСКИ су:
11. Немирни дечаци разбили су лоптом прозор. Коју службу има придев у овој реченици?

12. Означи правилно написане компаративе придева строг и бесан.

13. Означи правилно написану реченицу.

14. Одреди врсту придева ДУХОВИТ и ЛЕПА.

15. У следећим групама речи налази се једна с описним придевом. Означи је.
16. Означи правилно написане присвојне придеве изведене од именица комшија, Аустралија.

17. Означи правилно написане компаративе придева бритак и дрзак.

18. Означи правилне облике присвојних придева.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ