Типови климе, човек и клима

Типови климе, човек и клима

1. На десној вертикалној линији клима дијаграма приказана је ________.

2. Клима утиче на живот и одређује делатност човека.

3. Како се зове наука која се бави изучавањем просеца у атмосфери и променама временских услова?

4. Ветар је уједно и климатски елемент и климатски фактор.

5. Од чега зависи каква ће бити клима на неком простору?

6. Утицај човека на климу је искључиво позитиван.

7. На основу клима дијаграма на слици изнад закључити у ком месецу је пало највише кише.

8. Подлога која је прекривена вегетацијом утиче да се _________ загрева површина.

9. Плавом бојом на слици изнад су обележени:

10. Један од начина заштите атмосфере је:

11. Топлотни појасеви на Земљи су:

12. Поларна клима је заступљена око екватора, има целе године лето и сваки дан пада киша.

13. Уколико се веначне планине пружају дуж морске обале:

14. На доњој, хоризонталној, равни клима дијаграма приказујемо:

15. Колико топлотних појасева постоји на Земљи?

16. ________ клима заступљена је у унутрашњости континента где постоје сва четири годишња доба.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста