Типови климе, човек и клима

Типови климе, човек и клима

1. Подлога која је прекривена вегетацијом утиче да се _________ загрева површина.

2. ________ клима заступљена је у унутрашњости континента где постоје сва четири годишња доба.

3. Како се зове наука која се бави изучавањем просеца у атмосфери и променама временских услова?

4. На доњој, хоризонталној, равни клима дијаграма приказујемо:

5. Један од начина заштите атмосфере је:
6. Од чега зависи каква ће бити клима на неком простору?

7. Ветар је уједно и климатски елемент и климатски фактор.

8. На десној вертикалној линији клима дијаграма приказана је ________.

9. На основу клима дијаграма на слици изнад закључити у ком месецу је пало највише кише.

10. Колико топлотних појасева постоји на Земљи?
11. Поларна клима је заступљена око екватора, има целе године лето и сваки дан пада киша.

12. Плавом бојом на слици изнад су обележени:

13. Уколико се веначне планине пружају дуж морске обале:

14. Топлотни појасеви на Земљи су:

15. Клима утиче на живот и одређује делатност човека.
16. Утицај човека на климу је искључиво позитиван.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста