Глаголски вид и род – тест

Глаголски вид и род – тест

Писмописац“, В. Стојиљковић – тест

„Шала“, А. П. Чехов – тест

„Сребрне плесачице“, Десанка Максимовић – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Према глаголском виду глаголи се деле на:

2. Подела глагола према трајању радње је:

3. Према глаголском роду глаголи се деле на:

4. Издвој глаголе несвршеног вида.

5. Ког су вида следећи глаголи: лагати, отварати, доносити?
6. Изабери низ који садржи само несвршене глаголе.

7. Изабери низ који садржи само свршене глаголе.

8. Глагол ЧЕШЉАТИ СЕ је:

9. Према глаголском роду глагол певати је:

10. Граматичке категорије за глаголе су:
11. Пронађи реченицу са правим повратним глаголом.

12. Обележи низ у коме су сви глаголи прелазни.

13. Одабери пар у ком се налазе свршени и несвршени глагол.

14. значи какав је по виду и роду глагол МАШТАТИ.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ