Inicijalni test matematika- prilagodjen (5.r.)

Inicijalni test – prilagodjen

Inicijalni test za 5.razred S – matematika

Inicijalni test – matematika (5. razred)

Резултат теста

Uspešno urađen test !

1. Izračunaj 4500 + 2350

2. Koji je najmanji prirodan broj?

3. Izračunaj 320: 8

4. Kolika je površina pravougaonika ako su stranice 5m i 7m?

5. Koliki je obim kvadrata ako mu je stranica 10 cm?

6. Izračunaj 1000 - 358

7. Koji je najmanji dvocifren broj?

8. Kojim slovom se obeležava skup prirodnih brojeva?

9. Koliko ima dm u 1m?

10. Koliko ima dana u nedelji?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ