Inicijalni test matematika- prilagodjen (5.r.)

Inicijalni test – prilagodjen

Inicijalni test za 5.razred S – matematika

Inicijalni test – matematika (5. razred)

Резултат теста

Uspešno urađen test !

1. Koliki je obim kvadrata ako mu je stranica 10 cm?

2. Izračunaj 4500 + 2350

3. Koliko ima dana u nedelji?

4. Koji je najmanji prirodan broj?

5. Koliko ima dm u 1m?
6. Koji je najmanji dvocifren broj?

7. Izračunaj 320: 8

8. Kolika je površina pravougaonika ako su stranice 5m i 7m?

9. Izračunaj 1000 - 358

10. Kojim slovom se obeležava skup prirodnih brojeva?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ