Магија позоришта (5. разред)

Магија позоришта (градиво петог разреда)

Реченица – тест

Драма – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Свадиша, Стогодан и Добриша су ликови из:

2. О којем драмском појму је реч: мање целине у драмском тексту којих обично има од три до пет

3. Псеудоним Бранислава Нушића је гласио:

4. Он је мали ко зрно, лак ко перо, бори се са алом, а мајка га је силно желела - он је:

5. Која се три мотива односе на дело "Капетан Џон Пиплфокс":
6. Дело Љубише Ђокића "Биберче" припада књижевној врсти:

7. Ова драмска врста се само слуша; глумце не видимо; драмска радња се дочарава звуком, па се посебно води рачуна о изражајности, звучним ефектима и музици. Ово је:

8. Како се назива драмски текст који има само један чин:

9. Када глумац на сцени заборави текст у помоћ му прискаче:

10. Промена места радње у драмском делу се назива:
11. Драмска радња се заснива на:

12. "Кирија", "Капетан Џон Пиплфокс" и "Биберче" припадају овом књижевном роду:

13. "Капетан Џон Пиплфокс" је по књижевној врсти:

14. Означи одлике драме:

15. Аутор драмског текста "Капетан Џон Пиплфокс" је:
16. Главни јунак радио-драме Душка Радовића по занимању је:

17. "Кирија" је:

18. Тема "Кирије" је:

19. Означи две једночинке:

20. Дидаскалије су:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста