Магија позоришта (5. разред)

Магија позоришта (градиво петог разреда)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Означи одлике драме:

2. Драмска радња се заснива на:

3. Свадиша, Стогодан и Добриша су ликови из:

4. Он је мали ко зрно, лак ко перо, бори се са алом, а мајка га је силно желела - он је:

5. Дело Љубише Ђокића "Биберче" припада књижевној врсти:

6. Ова драмска врста се само слуша; глумце не видимо; драмска радња се дочарава звуком, па се посебно води рачуна о изражајности, звучним ефектима и музици. Ово је:

7. "Капетан Џон Пиплфокс" је по књижевној врсти:

8. О којем драмском појму је реч: мање целине у драмском тексту којих обично има од три до пет

9. Псеудоним Бранислава Нушића је гласио:

10. Промена места радње у драмском делу се назива:

11. Тема "Кирије" је:

12. "Кирија" је:

13. Која се три мотива односе на дело "Капетан Џон Пиплфокс":

14. Означи две једночинке:

15. Аутор драмског текста "Капетан Џон Пиплфокс" је:

16. Када глумац на сцени заборави текст у помоћ му прискаче:

17. Како се назива драмски текст који има само један чин:

18. "Кирија", "Капетан Џон Пиплфокс" и "Биберче" припадају овом књижевном роду:

19. Дидаскалије су:

20. Главни јунак радио-драме Душка Радовића по занимању је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста