Стене – кратка провера знања

Стене – кратка провера знања

Литосферне плоче – тест

Постанак и унутрашња грађа Земље – тест

Вулкани и земљотреси – кратка провера

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Стене су изграђене од различитих:

2. Стене разликујемо по хемијском саставу, физичким особинама, начину настанка и _________.

3. Према начину настанка стене делимо у 3 групе: магматске, __________ и метаморфоне.

4. Најстрије стене су:

5. Према начину настанка Магматске стене делимо на:
6. Најпознатија дубинска, магматска стена је гранит.

7. На дну водених површина Земље долази до таложења песка, шљунка и скелета угинулих организама, а када тај талог очврсне настаје базалит.

8. Седиментним стенама припадају кречњак, угаљ, _____ и пешчари.

9. Када на магматске и седиментне стене делују ниска температура и притисак долази до стварања метаморфних стена.

10. Окамењене делове биљака и животиња називамо:
11. Руде су стене које у свом саставу садрже метале и неметале.

12. Руде метала се налазе у свим врстама стена. То су руде злата, сребра, гвожђа, бакра, олова, цинка.

13. Руде неметала налазимо у седиментним стенама, то су руде злата, сребра, гвожђа, бакра, олова, цинка.

14. Фосилна горива су материје органског порекла и ту спадају:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ